Presentació                                                     

 

Iberolingua.com és una web de caràcter enciclopèdic que té per objectiu compilar i proporcionar informació, així com referències i mapes de dades geogràfiques, històriques i lingüístiques de la península Ibèrica. Com que no es pot comprendre ni apreciar, com pròxim i propi, allò que no es coneix ni s'entén, esta web està únicament pensada per millorar el dèficit de coneixement i comprensió de la realitat històrica i geolingüística peninsular.

 

Què és Iberolingua?

 

El projecte es crea l'octubre de 2010 i pretén ser el recurs TIC més complet sobre la diversitat lingüística de la Península, procurant seguir, sempre, criteris coherents i seriosos a l'hora de tractar uns aspectes tan delicats com són la història i la geografia d'este territori, tan sensible als temes lingüístics que porten afegides les diferents sensibilitats identitàries.

 

Iberolingua dóna a conéixer sense prejudicis ni inconsistències, l'èuscar i les llengües que la romanística coneix tradicionalment com iberoromàniques, dins del seu context geogràfic peninsular i balear. Es tracta també, excepcionalment, l'occità, que tot i que geogràficament no forma part de la Iberoromània històrica, lingüísticament hi està molt relacionat. Contràriament, no es tenen en compte les Canàries, Ceuta, Melilla, les Açores, Madeira, la Gàrdia, ni l'Alguer, com tampoc ho estan els territoris d'ultramar.

 

La web d'Iberolingua ha sigut totalment redissenyada, però els canvis no són només estètics: està més adaptada a les funcions que es requerixen per a una enciclopèdia moderna, com la connexió a les xarxes socials. Alguna de la informació o imatges que han sigut utilitzades per al projecte, s'han trobat a internet, a partir de publicacions vàries, llibres de text o d'altres materials, sense cap ànim de lucre, ni per a competir pels drets d'autor privats, ni amb cap editorial comercial. A l'apartat bibliogràfic es poden vore totes les fonts d'informació, referències i material consultat.

 

Com es navega per Iberolingua.com?

 

Les pàgines relatives als articles estan estructurades en tres columnes: la columna central, que conté l'article, la columna lateral de l'esquerra, que conté el menú i la columna lateral de la dreta que pot contindre imatges o mapes. Es pot accedir a la majoria dels mapes de la columna de la dreta fent un clic damunt d'ells. Val a dir que el mapa web, que apareix a la capçalera de la pàgina Inici, permet un colp d'ull general a tot el contingut de l'enciclopèdia. La interpretació dels fonemes es presenta a la secció Introducció a la Lingüística.

 

Inici: Presentació de la web i un índex de com utilitzar-la.

 

Mapa web: Llista del contingut i de les pàgines de la web, organitzades de forma jeràrquica.

 

Introducció a la Lingüística: La ciència del llenguatge s'anomena Lingüística, ací es definixen les seues disciplines més importants i es fa un xicotet repàs bàsic sobre la classificació de les llengües del món. També es presenta el tauler d'interpretació dels fonemes que utilitza la web.

 

La Romània: La major part dels parlars ibèrics són romànics, en este apartat s'explica grosso modo, l'origen dels romanços i la configuració de la Romània com al conjunt dels territoris que els parlen, que agrupats per afinitats lingüístiques i en la major part dels casos traslladats a un estàndard escrit, donen lloc a les llengües neollatines. Hi ha enllaços als mapes.

 

Les llengües preromanes: L'èuscar és l'única llengua ibèrica que no prové de la descomposició del llatí parlat, és una llengua preromana i en este apartat s'explica la situació lingüística de la Península anterior al període romà. Hi ha enllaços als mapes.

 

La península Ibèrica: Es fa un repàs a l'àmbit geogràfic, històric i polític amb el qual es basa la web d'Iberolingua.

 

Les llengües peninsulars: Ací es tracta cada una de les llengües peninsulars: aspectes geogràfics i lingüístics. Hi ha enllaços als mapes.

 

Història: L'índex d'Història, es dividix en dos blocs: el primer, fa un recorregut per la història política i lingüística de la península Ibèrica des dels pobles preromans, fins la constitució definitiva del regne d'Espanya com a estat nació modern, en el segle XVIII; el segon bloc, avarca la història i la política lingüística del regne d'Espanya des del segle XIX fins l'actualitat. Hi ha enllaços als mapes.

 

País Plurilingüe: Apartat que tracta la realitat jurídica i les polítiques lingüístiques actuals dels estats que conformen la península Ibèrica al segle XXI. També es presenta el tauler autonòmic i regional de polítiques lingüístiques. Hi ha enllaços als mapes.

 

Introducció a la Sociolingüística: Es fa un breu repàs sobre la disciplina que estudia les interaccions entre la llengua i el comportament lingüístic dels seus parlants, directament interelacionat pel medi social que els envolta.

 

Cartografia lingüística i Atles Lingüístic: L'apartat, fa un repàs a la història de la cartografia lingüística des dels primers mapes lingüístics rudimentaris del segle XX, fins als últims editats a internet per entitats com la PROEL, l'Ethnologue i l'enciclopèdia lliure Viquipèdia. Comprén l'Atles Lingüístic General d'Iberolingua (ALGI), on es troben tots els mapes lingüístics d'Iberolingua. A l'Atles Històric estan els mapes històrics i geogràfics. Fent un clic damunt de l'icona, s'obrin els atles i els mapes. Referències mapes:

 

Documents: Índex o enllaços a documentació lingüística o geogràfica complementària, generalment legislació.

 

Bibliografia: Lloc on es poden vore totes les fonts d'informació, referències i material consultat per a l'elaboració d'esta web.

 

Enllaços: Llista d'alguns enllaços exteriors interessants relacionats amb la temàtica de la qual ens ocupem, que s'aniran ampliant.

 

Criteris: Conjunt de regles o pautes que creiem fonamentals per tal de seguir o atindre'ns a unes normes bàsiques i coherents.

 

Contacte: Correu electrònic d'Iberolingua.com per a enviar esmenes, articles i opinions.

 

 

"L'Espagne. Dressee sur la description qui en a ete faite par Rodrigo Mendez Sylva et sur plusieurs Relations et cartes manuscrites ou imprimees de ce Royaume...1701".

 
 

Gràcies per la seua col·laboració.